Gemeente Achtkarspelen

Een overheidsinstantie

1 vraag
  Geachte mevrouw Hamming,     Op 2 juni 2020 heeft u per email verzocht om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uw...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?