Gemeente Amsterdam

Een overheidsinstantie

1 vraag
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek aan Gemeente Amsterdam door Liset Hamming. Aantekening door Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

[Deze e-mail ontving ik 29 juli 2020 van de gemeente Amsterdam] Geachte mevrouw Hamming, Omdat mijn naam en e-mailadres zichtbaar worden (voor derd...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?