Gemeente Amsterdam

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Verzoek WOB demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021
Verzoek verzonden aan Gemeente Amsterdam door M. Ooijen op .

In afwachting van een antwoord.

Wet openbaarheid bestuur WOB Geachte mevrouw, heer, Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 27 juni 2020 een demonstratie heeft verbode...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek aan Gemeente Amsterdam door Liset Hamming. Aantekening door Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

[Onderstaande e-mail ontving ik 6 augustus 2020 van de gemeente Amsterdam. Op het moment dat ik de documenten wilde downloaden, was de link verlopen. N...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?