Gemeente Asten

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Overzicht kosten inhuren externe juridische hulp
Antwoord van Gemeente Asten aan J Leenen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

    Beste heer/mevrouw Leenen,   Ik verwijs kortheidshalve naar de bijlage. Met vriendelijke groet,   PER E-MAIL J. Leenen [Wob #475 e-mai...
          Beste mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van de Wet openbaarheid van...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?