Gemeente Barneveld

Een overheidsinstantie

1 vraag
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Barneveld aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw, Uw e-mail is door ons ontvangen en wordt, afhankelijk van de inhoud, zonodig geregistreerd en naar de vakafdeling doorgestuurd t...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?