Gemeente Beekdaelen

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni jl. heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Onze excuses voor deze late eerste...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?