Gemeente Beekdaelen

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni jl. hebben wij een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van u ontvangen. Bijgevoegd t...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?