Gemeente Beemster

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u van ons een brief. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud hiervan.   met vriendelijke gro...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?