Gemeente Beverwijk

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (h...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?