Gemeente Beverwijk

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Wob-verzoek Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Beverwijk door Aambeek op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geacht College van B&W van de gemeente Beverwijk, Middels dit schrijven verzoek ik u op grond van de Wob om alle documenten welke ten grondslag ligge...
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (h...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?