Gemeente Bloemendaal

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, U heeft op 3 juni 2020 een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het college van burgemees...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?