Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Hierbij zenden wij ons besluit met bijlagen op uw Wob-verzoek. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwi...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?