Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Geachte heer, mevrouw, Op 26 juli 2020 ben ik betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Korte Waarder i...
Geachte mevrouw Hamming, Hierbij zenden wij ons besluit met bijlagen op uw Wob-verzoek. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwi...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?