Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw Bac,   Hierbij ontvangt u de stukken van het WOB verzoek.   Met vriendelijke groet,   Adviseur Wegbeheer H.Sollie Gemee...
Geachte mevrouw Hamming, Hierbij zenden wij ons besluit met bijlagen op uw Wob-verzoek. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwi...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?