Gemeente Breda

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand treft u een verdaging van de behandeltermijn van uw Wob-verzoek van 2 juni jl. aan. Wij vertrouwen erop u hierme...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?