Gemeente Culemborg

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte heer/mevrouw,   Uw mail is goed ontvangen. Wij hebben het bericht doorgestuurd naar de behandelend ambtenaar.   Met vriendelijke groet...
Geachte mevrouw, U hebt bij de gemeente Culemborg een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Ik heb besloten om de volgende i...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?