Gemeente De Fryske Marren

Een overheidsinstantie

1 vraag
[1]Gemeente De Fryske Marren Beste mevrouw Hamming, Op dinsdag 2 juni 2020 hebben wij uw e-mailbericht ontvangen. Door middel van deze e-mail heef...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?