Gemeente Delft

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming, Zie bijgaande brief, Met vriendelijke groet,   G.J. (Greetje) Born-van den Berg, directiesecretaris   gemeente D...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Delft door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Delft, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform I...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?