Gemeente Deventer

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand onze reactie met bijlagen op uw Wob-verzoek. Gemakshalve verwijs ik u naar de bijlagen.   Met vriendelijke...
Geachte heer/mevrouw,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bericht. Uw bericht zal, ter behandeling, worden door gestuurd naar een specif...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?