Gemeente Dordrecht

Een overheidsinstantie

4 Wob-verzoeken
Demonstratie 4 juli 2020
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw Ooijen, Uw aanvraag hebben wij op 14 januari 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0006611. Wij nemen...
Demonstratie 4 juli 2020
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door M. Ooijen op .

Vertraagd (of verdaagd).

Gemeente Dordrecht, Wet openbaarheid bestuur WOB Geachte mevrouw, heer, Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli een demonstra...
  Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u ons besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet, GEMEENTE DORDREC...
Geachte heer Staal, Op 28 februari 2010 ontvingen wij uw informatieverzoek inzake de gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven 2015-2019. U kw...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?