Gemeente Dordrecht

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
  Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u ons besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet, GEMEENTE DORDREC...
Geachte heer Staal, Op 28 februari 2010 ontvingen wij uw informatieverzoek inzake de gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven 2015-2019. U kw...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?