Gemeente Echt-Susteren

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw, Wij hebben uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de geheimhouding van documenten in goede orde ontvangen. Bi...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?