Gemeente Echt-Susteren

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 2 juli jl., treft u bijgaand onze brief...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?