Gemeente Haarlem

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Beste mevrouw Hamming,   Het is helaas niet mogelijk via de e-mail een WOB verzoek te doen. ( zie informatie middels onderstaande link) Het kan...
Geachte heer Staal,   Naar aanleiding van verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur (Wob), meld ik u het volgende. De gemeente Haarlem hee...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?