Gemeente Heerlen

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni  2020 heeft u een verzoek ingediend, dat door ons wordt aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wet openbaarh...
Beste heer Staal, Bedankt voor uw mail. Deze heb ik doorgestuurd naar het domein Organisatie -team Juridische Zaken. Ik hoop u hiermee voldoende te he...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?