Gemeente Helmond

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: reactie op verzoek vanuit regio RIB 041 Bijlage Prestatieafspraken 2021 20...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van 2 juni 2020, waarbij u met een beroep op de Wet openbaarhe...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Helmond, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?