Gemeente Helmond

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
(Spoed)opvang vluchtelingen, statushouders en daklozen gemeente Helmond (2020/2021)
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Jeroen op .

In afwachting van een antwoord.

Geacht College, De laatste maanden is er sprake van een toestroom van (Afghaanse) vluchtelingen. Als gevolg neemt de druk op de bestaande voorziening...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van 2 juni 2020, waarbij u met een beroep op de Wet openbaarhe...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Helmond, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?