Gemeente Hilversum

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
Afwijzen demonstratie 19 december 2020
Antwoord van Gemeente Hilversum aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw Ooijen   Bij e-mail van 21 december 2020 heeft u een bericht gestuurd waarin u aangeeft een verzoek te doen met een beroep o...
Geachte mevrouw Hamming, U hebt op 2 juni 2020 onderstaand Wob-verzoek ingediend. Wij berichten u als volgt hierover. Wij beschikken over de informat...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilversum door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Hilversum, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platfo...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?