Gemeente Laarbeek

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte heer/mevrouw Heinsbergen, Bijgaand doen wij u het besluit op uw Wob-verzoek van 15 mei 2021 toekomen. Met vriendelijke groet, Gemeente La...
  Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 ontvingen wij via het gemeentelijk e-mailadres uw verzoek om informatie waarbij u verwijst naar of een b...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?