Gemeente Leeuwarden

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte heer, mevrouw, U heeft per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet hergebruik van overheidsi...
        Geachte heer Staal,   Naar aanleiding van uw informatieverzoek van 28 februari jl. sturen wij u hierbij de gevraagde informatie....

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?