Gemeente Leiden

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Leiden door Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

________________________________________ Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen. Meer informatie over de Wob-Knop...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Leiden door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Leiden, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?