Gemeente Leidschendam-Voorburg

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Met betrekking tot uw Wob-verzoek van 2 juni jongstleden met betrekking tot bovengenoemd onderwerp, geef ik u mee dat o...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?