Gemeente Roerdalen

Een overheidsinstantie

1 vraag
Beste mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 2 juni 2020 treft u bijgaand onze brief...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?