Gemeente Schiedam

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
Funderingsonderzoek in de gemeente schiedam
Antwoord van Gemeente Schiedam aan A. van der Linden op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw, heer Van der Linden,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.     Met vriendelijke groete...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op 2 juni 2020 een informatieverzoek  inge...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Schiedam door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Schiedam, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platfor...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?