Gemeente Sittard-Geleen

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
    -------------------------------------------------------------------------- Door de gemeente Sittard-Geleen verzonden e-mails zijn uitsluitend...
Geachte heer Staal,   Ter voldoening aan uw informatieverzoek treft u bijgaand de reactie aan van de gemeente Sittard-Geleen.   Ik vertrouw hi...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?