Gemeente Sittard-Geleen

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
________________________________________ Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen. Meer informatie over de Wob-Knop...
Geachte heer Staal,   Ter voldoening aan uw informatieverzoek treft u bijgaand de reactie aan van de gemeente Sittard-Geleen.   Ik vertrouw hi...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?