Gemeente Soest

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
opvraag Documentatie zaaknummer 2417652
Antwoord van Gemeente Soest aan Tristan Niel op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Omdat uw bericht een formeel karakter heeft, registreren en behandelen wij deze als een brief. De ge...
Geachte heer, mevrouw,   Op 2 juni 2020 ontvingen we uw Wob-verzoek inzake geheimhouding. In de bijgevoegde brief treft u nadere informatie aan o...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?