Gemeente Stein

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw/heer Hermans,   U heeft op 12 juli 2020 een wobverzoek via e-mail bij de gemeente Stein ingediend.   Naar aanleiding hiervan d...
Geachte mevrouw Hamming,   U heeft op 2 juni 2020 een wobverzoek via e-mail bij de gemeente Stein ingediend.   Naar aanleiding hiervan delen w...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?