Gemeente Uithoorn

Een overheidsinstantie

1 vraag
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Hamming {} , De stukken waar u om heeft verzocht zijn reeds eerder openbaar gemaakt. U ontvangt hierbij een afschrift van de stukken...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?