Gemeente Veenendaal

Een overheidsinstantie

12 Wob-verzoeken
Te laat gereageerd volgens de wettelijke tijd
Antwoord van Gemeente Veenendaal aan A.o wiegman op .

Informatie die niet beschikbaar is.

Uw verificatiecode is 124170.
Rapporten gif Franse gat 3904ep
Antwoord van Gemeente Veenendaal aan A.o wiegman op .

Afgewezen

Geachte heer, mevrouw Wiegman, Naar aanleiding van het door u ingediende Wob-verzoek van 22 juli 2020, zenden wij u bijgaande brief. Met vriendelijke...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?