Gemeente Venlo

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
Overzicht uitgaven OCW subsidie regenboogbeleid
Antwoord van Gemeente Venlo aan Barbara Nieuwkoop op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste meneer / mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij sturen deze door naar een van onze medewerkers. Bij onduidelijkheden, opmerkingen o...
Geachte mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw e-mail van 2 juni 2020, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid v...
Geachte heer Staal, Bedankt voor uw reactie, maar waarom krijgen wij dan tevens de brief met de omzetting naar een persvraag, terwijl wij wel al geant...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?