Gemeente Vlissingen

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Koop-en onwikkelovereenkomst Claverveld 2efase
Antwoord van Gemeente Vlissingen aan Jos Menheere op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte mevrouw, heer, Dit is een ontvangstbevestiging van uw e-mailbericht. Uw e-mail is geregistreerd met het kenmerk 1302167 Wij verzoeken u bij ev...
Zie bijgevoegde brief -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #347 e-mail]] Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:18 Aan: [Geme...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?