Gemeente Voerendaal

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Bijgevoegd sturen wij u een bericht inzake uw Wob-verzoek over geheimhouding. Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijlage....

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?