Gemeente Wassenaar

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Wassenaar aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gemeente Wassenaar verzocht om o...
Geachte heer Wortelboer,   Namens de heer J.J. de Vaal heeft u met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend om...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?