Gemeente Wassenaar

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Met deze mail stuur ik u het besluit buitenbehandelingstelling namens het college van burgemeester en wethouders van ge...
Verkeerstellingen Buurtweg / Zijdeweg Wassenaar
Antwoord van Gemeente Wassenaar aan Eline op .

Afgewezen

Geachte Eline,   Op dinsdag 19 januari jl. stuurde ik u onderstaande e-mail naar aanleiding van de ontvangst per e-mail van uw als Wob-verzoek bed...
Geachte heer Wortelboer,   Namens de heer J.J. de Vaal heeft u met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend om...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?