Gemeente Wassenaar

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte heer Wortelboer,   Namens de heer J.J. de Vaal heeft u met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend om...
Geachte mevrouw Hamming,   Dank voor uw e-mail waarin u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt om openbaarmaking...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?