Gemeente Westerwolde

Een overheidsinstantie

4 Wob-verzoeken
Datum:                                22 juni 2021 Registratienummer:       Z/21/131289/D-353841 Zaakomschrijving:           ontvangstbevestiging;...
Datum:                                22 juni 2021 Registratienummer:       Z/21/131285/D-353838 Zaakomschrijving:           ontvangstbevestiging;...
Geachte heer Hombergen, In de kennisgeving van de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning staat ten onrechte dat de reguliere voorbereidingsproced...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u ons besluit aan. Met vriendelijke groet, Gemeente Westerwolde

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?