Gemeente Westerwolde

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte heer Hombergen, In de kennisgeving van de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning staat ten onrechte dat de reguliere voorbereidingsproced...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u ons besluit aan. Met vriendelijke groet, Gemeente Westerwolde

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?