Gemeente Wormerland

Een overheidsinstantie

3 Wob-verzoeken
Geachte Gemeente Wormerland, Gaarne ontvang ik per ommegaande een reactie uwerzijds op mijn via deze weg ingediende WOB-verzoek voor alle stukken-comm...
WOB verzoek project Neck Zuid
Antwoord van Gemeente Wormerland aan Joey Voogd op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Voogd, De gemeente Wormerland heeft via een e-mailbericht van 20 mei 2021 uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ont...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 4 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 10 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin w...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?