Gemeente Zoetermeer

Een overheidsinstantie

2 Wob-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u het besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020. Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen...
Geachte heer Staal, U heeft op 28 februari 2020 per email een verzoek gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) ingediend. De gemeen...

Alleen de Wob-verzoeken verstuurd via de Wob-Knop zijn zichtbaar ?