Details Wob-verzoek “Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Wob-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Wob-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet openbaarheid van bestuur en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32  set_embargo  2020-02-28 16:55:25 +0100         
33  sent  2020-02-28 16:55:26 +0100  waiting_response  2020-02-28 16:55:26 +0100  waiting_response  outgoing  
110  response  2020-03-23 17:39:03 +0100        incoming  
142  response  2020-03-23 17:39:10 +0100  successful  2020-03-25 09:29:03 +0100  successful  incoming  
181  embargo_expiring  2020-05-22 00:00:00 +0200         
221  expire_embargo  2020-05-30 01:00:08 +0200         
2426  edit  2020-09-26 04:45:14 +0200         
2427  edit  2020-09-26 04:45:14 +0200         
2428  edit  2020-09-26 04:45:14 +0200         
2429  edit  2020-09-26 04:45:14 +0200         
2430  edit  2020-09-26 04:45:14 +0200         
2431  edit  2020-09-26 04:45:14 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Wob-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.