Details Wob-verzoek “Omgevingsvergunningen. F.Hazemeijerstraat 300

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Wob-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Wob-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet openbaarheid van bestuur en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5622  sent  2021-07-28 19:07:03 +0200  waiting_response  2021-07-28 19:07:03 +0200  waiting_response  outgoing  
5634  response  2021-07-29 10:14:27 +0200        incoming  
5635  response  2021-07-29 12:47:19 +0200        incoming  
5636  response  2021-07-29 17:11:06 +0200    2021-08-09 15:47:04 +0200  waiting_response  incoming  
5705  status_update  2021-08-09 15:47:04 +0200  waiting_response  2021-08-09 15:47:04 +0200  waiting_response   
5780  response  2021-08-25 10:06:25 +0200    2021-08-30 17:27:06 +0200  waiting_response  incoming  
5784  overdue  2021-08-26 00:00:00 +0200         
5783  status_update  2021-08-30 17:27:06 +0200  waiting_response  2021-08-30 17:27:06 +0200  waiting_response   
5785  response  2021-08-31 12:21:56 +0200        incoming  
5786  response  2021-08-31 14:13:56 +0200    2021-09-01 18:06:29 +0200  successful  incoming  
5787  status_update  2021-09-01 18:06:29 +0200  successful  2021-09-01 18:06:29 +0200  successful   

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Wob-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.