Details Wob-verzoek “Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Wob-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Wob-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet openbaarheid van bestuur en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
259  sent  2020-06-02 17:15:12 +0200  waiting_response  2020-06-02 17:15:12 +0200  waiting_response  outgoing  
406  response  2020-06-02 17:16:23 +0200        incoming  
407  response  2020-06-02 17:16:24 +0200        incoming  
886  response  2020-06-03 12:57:20 +0200        incoming  
1023  response  2020-06-09 15:57:09 +0200        incoming  
1118  response  2020-06-12 16:50:30 +0200        incoming  
1143  response  2020-06-16 12:34:28 +0200        incoming  
1166  response  2020-06-17 13:44:16 +0200    2020-07-01 10:33:22 +0200  partially_successful  incoming  
1676  status_update  2020-07-01 10:33:21 +0200  partially_successful  2020-07-01 10:33:22 +0200  partially_successful   
2050  followup_sent  2020-07-15 17:01:24 +0200        outgoing  
2057  response  2020-07-16 11:42:48 +0200    2020-07-29 16:21:34 +0200  partially_successful  incoming  
2196  status_update  2020-07-29 16:21:34 +0200  partially_successful  2020-07-29 16:21:34 +0200  partially_successful   
4145  edit  2021-01-30 04:45:11 +0100         
4146  edit  2021-01-30 04:45:11 +0100         
4147  edit  2021-01-30 04:45:12 +0100         
4148  edit  2021-01-30 04:45:12 +0100         
4149  edit  2021-01-30 04:45:12 +0100         
4150  edit  2021-01-30 04:45:12 +0100         
4151  edit  2021-01-30 04:45:13 +0100         
4152  edit  2021-01-30 04:45:13 +0100         
4153  edit  2021-01-30 04:45:13 +0100         
4154  edit  2021-01-30 04:45:13 +0100         
4155  edit  2021-01-30 04:45:13 +0100         
4156  edit  2021-01-30 04:45:14 +0100         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Wob-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.