Over de Wob-Knop? #

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft iedereen het recht om een informatieverzoek in te dienen bij alle Nederlandse instanties met een overheidstaak. Zo’n verzoek noemen we een Wob-verzoek.

De Wob-Knop is een website om snel en gemakkelijk digitale Wob-verzoeken in te dienen, de behandeling van het verzoek te volgen en de gevraagde informatie te ontvangen.

Je kunt de website ook gebruiken om alle eerdere via de Wob-Knop verstuurde Wob-verzoeken en de verkregen overheidsdocumenten te doorzoeken.

Wie kan de Wob-Knop gebruiken?

Iedereen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen overheidsinformatie op te vragen. Burgers, journalisten, ngo’s, wetenschappers, advocaten en bedrijven kunnen allemaal ‘wobben’ … en daarvoor de Wob-Knop gebruiken!

Ben je journalist, dan biedt de Wob-Knop je twee speciale functies: afgeschermde verzoeken en bulkverzoeken. Kijk ook even naar speciale overwegingen waar je rekening mee moet houden op de Veelgestelde Vragen-pagina of bezoek de website over de Wob van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) voor journalist ieke expertise over de Wob.

Waarom deze Wob-Knop? #

De Wob-Knop maakt het veel eenvoudiger om een Wob-verzoek te versturen. De site helpt je bij het vinden van de juiste overheidsinstantie en stuurt je verzoek automatisch naar het juiste e-mailadres. Met de Wob-Knop kan je alle correspondentie tussen jou en de overheid over je verzoek makkelijk op één plek terugvinden. Je hoeft dus geen papieren administratie meer bij te houden of brieven in te scannen zodat je alle verschillende vormen van correspondentie bij elkaar hebt. Ook prijzige aangetekende brieven zijn verleden tijd.

De website waarschuwt je als de overheid zich niet aan de wettelijke termijn voor de beantwoording van je verzoek houdt. Je kunt deze termijnen ook in je digitale agenda laten zetten.

En met het gebruik van de Wob-Knop maak je het niet alleen jezelf makkelijker. Anderen die op zoek zijn naar dezelfde informatie kunnen met de zoekfunctie makkelijk bij de door jou opgevraagde documenten komen. Zo kan je met elkaar meedenken en inspiratie opdoen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al bijna 600 duizend verzoeken via de Britse Wob-Knop (WhatDoTheyKnow.com) gedaan en bezoeken jaarlijks 6 miljoen mensen de site. Het werkt echt!

Waarom zou een overheidsinstantie antwoorden? #

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur hebben overheden de verplichting om je vragen te beantwoorden. Het antwoord zal ofwel de documenten bevatten die je nodig hebt, ofwel de redenen uiteenzetten waarom de overheid de gevraagde informatie niet publiek wil of kan maken.

Overheden zijn ook verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en ze mag hier zonodig nog vier weken aan toevoegen. In totaal moet je dus binnen acht weken antwoord krijgen. Het kan wel zo zijn dat het antwoord niet de informatie bevat waar je om vroeg.

Sommige overheden, meestal gemeentes, hebben ervoor gekozen om elektronisch verstuurde Wob-verzoeken niet in behandeling te nemen. Wij vinden dat dit niet meer van deze tijd is en verwachten dat het aantal overheidsinstanties dat verzoeken per mail weigert snel zal afnemen.