Over de Wob

Wat is de Wob-Knop?

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heeft iedereen het recht om een informatieverzoek in te dienen bij alle Nederlandse overheden. Dat noemen we een Wob-verzoek.

De Wob-Knop is een website om snel en gemakkelijk digitale Wob-verzoeken in te dienen, de behandeling van het verzoek te volgen en de gevraagde informatie te ontvangen.

Je kunt de website ook gebruiken om alle eerdere via de Wob-Knop verkregen Wob-verzoeken en overheidsdocumenten te doorzoeken.

Hoe werkt het?

Het is heel simpel: vanaf deze website verstuur je een Wob-verzoek aan de overheid. Je kiest een overheidsinstantie en beschrijft wat je precies wil weten. Je drukt op de Wob-Knop! De website stuurt je verzoek automatisch naar het juiste e-mailadres. De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden.

Het antwoord en de documenten met de informatie waar je om hebt gevraagd worden op de Wob-Knop website gepubliceerd. Iedereen kan vanaf dat moment de documenten raadplegen en downloaden.

Klik hier voor de stap-voor-stap uitleg.

Wie kan de Wob-Knop gebruiken?

Iedereen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen overheidsinformatie op te vragen. Burgers, journalisten, ngo’s, wetenschappers, advocaten en bedrijven kunnen allemaal ‘wobben’ … en daarvoor de Wob-Knop gebruiken!

Ben je journalist, kijk dan even naar speciale overwegingen waar je rekening mee moet houden op de ‘Veelgestelde Vragen’-pagina of bezoek de website over de Wob van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

Waarom zou ik de Wob-Knop gebruiken?

De Wob-Knop maakt het veel eenvoudiger om een Wob-verzoek te versturen. De site helpt je bij het vinden van de juiste overheidsinstantie en stuurt je verzoek automatisch naar het juiste e-mailadres.

Met de Wob-Knop kan je alle correspondentie tussen jou en de overheid over je verzoek makkelijk op een plek terugvinden. Je hoeft dus geen eigen papieren administratie meer bij te houden of brieven in te scannen zodat je alle verschillende vormen van correspondentie goed op een rij hebt. Ook prijzige aangetekende brieven zijn verleden tijd.

De website waarschuwt je als de overheid zich niet aan de wettelijke termijn voor de beantwoording van je verzoek houdt. Je kunt deze termijnen ook in je digitale agenda laten zetten.

En met het gebruik van de Wob-Knop maak je het niet alleen jezelf makkelijker. Anderen die op zoek zijn naar dezelfde informatie kunnen met de zoekfunctie makkelijk bij de door jou opgevraagde documenten komen. Zo kan je met elkaar meedenken en inspiratie opdoen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al bijna 600 duizend verzoeken via de Britse Wob-Knop ( WhatDoTheyKnow.com) gedaan en bezoeken jaarlijks 6 miljoen mensen de site. Het werkt echt!

Waarom zou een overheidsinstantie de moeite nemen om te antwoorden?

Volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur hebben overheden de verplichting om je vragen te beantwoorden. Het antwoord zal ofwel de documenten bevatten die je nodig hebt, ofwel de redenen uiteenzetten waarom de overheid de gevraagde informatie niet publiek wil of kan maken.

Sommige overheden, meestal kleinere gemeentes, hebben ervoor gekozen om elektronisch verstuurde Wob-verzoeken niet in behandeling te nemen. Wij vinden dat dit niet meer van deze tijd is en verwachten dat het aantal overheidsinstanties dat verzoeken per mail weigert snel zal afnemen.

Van wie is de Wob-Knop?

De Wob-Knop is een project van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) en is afgeleid van de succesvolle Britse website WhatDoTheyKnow.com.

De software waar de website op draait heet Alaveteli en is ontwikkeld door mySociety. mySociety is een project van de vereniging UK Citizens Online Democracy. De Wob-Knop is financieel mogelijk gemaakt door Adessium en mySociety.

Het beheer van de website is in handen van leden van de Wob-werkgroep van de VVOJ. De website maakt op geen enkele manier deel uit van de Nederlandse overheid en opereert volstrekt onafhankelijk.