Je privacy #

Hier kan je lezen over het gebruik van je gegevens. Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Who gets to see my email address? #

Wij zullen nooit je e-mailadres publiek maken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden of als jij het ons vraagt. Dus ook niet aan de overheidsinstantie waaraan je je Wob-verzoek richt. Indien je een Wob-verzoek indient ontvangt de overheidsinstantie dit vanaf een @ wob-knop.nl e-mailadres, specifiek voor dit verzoek.

Als je een bericht stuurt naar een andere gebruiker van de site, zal je persoonlijke e-mailadres wel zichtbaar zijn. Je wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Gaan jullie mijn inbox vullen met spam? #

Nee, eenmaal aangemeld bij de Wob-Knop sturen we alleen e-mailberichten die verband houden met vragen die je stelt, een e-mailnotificatie waarvoor je je eventueel hebt ingeschreven, of andere redenen waarvoor je expliciet goedkeuring geeft. We zullen nooit je e-mailadres doorgeven of verkopen aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden of jij het ons vraagt.

Waarom verschijnt mijn naam en verzoek om informatie openbaar op de website? #

Wij publiceren je Wob-verzoek zodat iedereen toegang heeft tot het door jou verzonden Wob-verzoek en ingewonnen informatie en deze ook kan gebruiken. In principe verwijderen we geen verzoeken. Zie voor meer informatie: ‘Wilt u mijn persoonlijke gegevens verwijderen?’

Door je echte naam te gebruiken ben je ook gemakkelijker terug te vinden door mensen die je willen helpen bij je onderzoek of mee willen campagne voeren.

Voor alternatieven, dus als niet wil dat je volledige naam gepubliceerd wordt, zie de volgende vraag.

Kan ik een Wob-verzoek onder een pseudoniem indienen? #

Je moet je eigen naam gebruiken als je een Wob-verzoek doet.

Ze hebben mijn postadres gevraagd! #

Als een overheidsinstantie over papieren stukken beschikt, kunnen ze je postadres vragen. Antwoord dan dat je toch echt per e-mail een antwoord wenst te ontvangen.

Nee, nee, ze hebben echt per se een postadres nodig! #
Indien dit niet kan of je vindt het prima om het antwoord per post te ontvangen, dan kun je daar uiteraard mee akkoord gaan. Bedenk wel dat het antwoord dan niet beschikbaar zal zijn voor anderen.
Kunnen jullie mijn verzoeken verwijderen, of mijn naam aanpassen? #

De Wob-Knop is een permanent en publiek archief van verzoeken om openbaarheid van bestuur. Een vraag die voor jou niet meer relevant lijkt, kan nog steeds nuttig zijn voor anderen. Daarom verwijderen we geen verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we je naam of andere persoonlijke gegevens verwijderen of aanpassen, zie ook volgende vraag.

Zie ook: ‘Kan ik een vraag om openbaarheid indienen onder een pseudoniem?’.

Kunnen jullie mijn persoonlijke gegevens verwijderen? #

Als je persoonlijke info op de site terugvindt die je liever verwijderd of aangepast ziet, aarzel dan niet dit ons te laten weten.

Gevoelige informatie die per ongeluk openbaar is gemaakt, verwijderen we.

Wij zijn van mening dat het behoud van namen van ambtenaren en andere personeelsleden van de overheid van openbaar belang kan zijn. We verwijderen alleen namen van ambtenaren en andere personeelsleden van de overheid in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer de publicatie van een naam en functie een reële bedreiging vormt voor de veiligheid van een individu. Als je je in deze situatie bevindt, en je wenst je naam verwijderd te zien, dien dan een verzoek hiertoe in. Dit verzoek moet aantonen dat er een groter risico is dan het openbaar belang en dat de organisatie de naam (en functie) ook van de eigen website verwijderd heeft.