Wob-Knop gebruiken #

Het indienen van een Wob-verzoek wordt ‘wobben’ genoemd. Met de Wob-Knop is wobben heel simpel: je kiest een overheidsinstantie, je beschrijft wat je precies wil weten en je drukt op de Wob-Knop! Je verzoek wordt automatisch naar het juiste e-mailadres gestuurd.

De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden. Het antwoord en de documenten met de informatie waar je om hebt gevraagd worden op de Wob-Knop website gepubliceerd. Iedereen kan vanaf dat moment de documenten raadplegen en downloaden, tenzij je er als journalist voor hebt gekozen je verzoek af te schermen.

We hebben op de Hoe het werkt-pagina een handleiding gemaakt om effectief gebruik te maken van de Wob-Knop, klik hier voor deze stap-voor-stap uitleg.

Welke informatie wil ik opvragen? #

Check eerst of de informatie die je zoekt niet al eerder openbaar gemaakt is. Want dan hoef je geen Wob-verzoek in te dienen. Overheden publiceren ook informatie uit eigen beweging op hun website. Doorzoek bijvoorbeeld eerder gewobte overheidsdocumenten op rijksoverheid.nl maar ook andere overheidswebsites bevatten soms een overzicht van openbaar gemaakte documenten, zoals de politie of het Openbaar Ministerie.

Doorzoek ook de database met eerdere Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn ingediend om te kijken of iemand anders de documenten die je zoekt al ontvangen heeft.

Denk vervolgens goed na over welke informatie je zoekt. Je kunt alleen informatie opvragen die in documenten is vastgelegd, dus vraag je af welke soorten documenten dat kunnen zijn. Een rapport, verslag, agenda? Als je precies weet welke documenten je zoekt, vraag dan in ieder geval naar die specifieke documenten. Weet je dat niet, probeer het onderwerp waarover je documenten zoekt dan zo helder en precies mogelijk te omschrijven.

Kan ik informatie over mezelf vragen? #

Het is niet verstandig om informatie over jezelf via de Wob-Knop op te vragen. Dergelijke informatie past niet bij het publiek toegankelijke karakter van deze website.

Bij welke overheidsinstantie moet ik zijn? #

Vraag je af bij welke overheidsinstantie de informatie die je zoekt (waarschijnlijk) te vinden is. Als je er niet uitkomt, Google dan je onderwerp en kijk welke overheidsinstanties tevoorschijn komen.

Er zijn in Nederland tal van overheidsinstanties: gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, de politie en inspectiediensten, maar ook zogenaamde ‘zelfstandige bestuursorganen’ zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Deze instanties zijn allemaal ‘wobbaar’. En elk jaar komen er overheidsinstanties bij en verdwijnen er een aantal, of ze veranderen van naam. Bijvoorbeeld gemeenten die fuseren en het ministerie van Justitie en Veiligheid dat eerst het ministerie van Veiligheid en Justitie was. Maar op een gemiste naamswijziging zal je Wob-verzoek niet stuklopen, al is het een kleine moeite om de formele naam even te checken.

Ook 'publiekrechtelijke instellingen' zoals TNO of de Wageningen Universiteit kun je wobben. Maar als je je Wob-verzoek indient bij het overheidsorgaan onder wiens verantwoordelijkheid de publiekrechtelijke instelling valt, zit je al goed. Het kan overigens geen kwaad om de verantwoordelijke overheidsinstantie op de verantwoordelijkheid te wijzen in je Wob-verzoek én te vragen om je Wob-verzoek indien nodig door te sturen.

Weet je niet zeker of de documenten bijvoorbeeld bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of het ministerie van Justitie en Veiligheid liggen, wob ook dan de ‘hoogste’ instantie. In dit voorbeeld het Ministerie. Daar staat tegenover dat instanties die minder onder een vergrootglas liggen soms makkelijker documenten vrijgeven. Denk dus na over waar je de meeste kans maakt!

Tot slot, je kunt sowieso ook je Wob-verzoek bij meerdere instanties tegelijk indienen. Het kan dan netjes zijn om dat in je Wob-verzoek te melden.

Staat jouw overheidsinstantie er niet bij? #

In 2020 is de Wob-Knop van start gegaan met alléén de e-mailadressen van de 355 Nederlandse gemeenten. We hebben er toen namelijk voor gekozen om eerst kennis en ervaring op te doen met het via de Wob-Knop ‘wobben’ van gemeenten en daarna stap voor stap uit te breiden. Onze verwachting is dat we halverwege 2020 de e-mailadressen van de provincies, waterschappen en ministeries zullen toevoegen. Wil je hier meer over weten of helpen? Neem dan contact met ons op.

Hoe snel krijg ik antwoord? #

De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en mag hier zonodig nog vier weken aan toevoegen. In totaal moet je dus uiterlijk binnen acht weken antwoord krijgen. Het kan wel zo zijn dat het antwoord niet de informatie bevat waar je om vroeg.

Lees hier meer over wat je na een (gedeeltelijke) afwijzing kan doen.