Bekijk en doorzoek de lijst met Wob-verzoeken

Ongeveer 600 Wob-verzoeken gevonden

Slechte middenweg
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente Noordenveld, Heb begrepen dat WOB verzoek is uitgesteld? Ik hoop dat ik zo spoedig mogelijk een beslissing op mijn WOB verzoek krij...
Verzoek WOB demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021
Antwoord van Gemeente Amsterdam aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw, De bestandszending n°72239 is verlopen en kan niet meer worden gedownload. Hoogachtend, FileSender Vertaal deze e-mail :...
Procedure toekenning vergunning loods Langebuurt 7 in Uitgeest
Verzoek verzonden aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Uitgeest, Wij en onze buren onderzoeken de procedure rondom de vergunging WABO 2001621 en WABO 2101414. Er is een verschil tussen...
Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan Gerard Broeders op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan Gerard Broeders op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan Gerard Broeders op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Ad Arens op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvormin...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Texel aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 597706.
Geachte Gemeente Heemskerk, De coronacrisis heeft ons hard getroffen in ons dagelijks leven en in ons werk. Dat geldt voor ondernemers, organisaties...
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Antwoord van Gemeente Uitgeest aan Patrick Boekhout op .

In afwachting van verduidelijking.

Goedendag, het bestuurssecretariaat Uitgeest is vandaag niet bereikbaar, mails worden pas dinsdag 12 oktober gelezen. Mocht er wat urgent zijn kunt u...
Herhaling WOB verzoek afgelopen februari
Antwoord van Gemeente De Bilt aan wim kapteyn op .

In afwachting van een antwoord.

Beste mevrouw, meneer,   We hebben uw e-mail ontvangen. Dit is een automatische bevestiging.   Met vriendelijke groet,   Klantenservice g...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Montfoort aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 837865.
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Verzoek verzonden aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Uitgeest, We zijn op zoek naar alle documenten en dan met name het toezicht wat uitgeoefend is tijdens de bouw van de loods. Wij ver...
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Verzoek verzonden aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Uitgeest, We zijn op zoek naar alle documenten en dan met name het toezicht wat uitgeoefend is tijdens de bouw van de loods. Wij ver...
Wat erop deze locatie mag
Antwoord van Gemeente Sint-Michielsgestel aan pjm van Doorn op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte heer, mevrouw, Wij hebben uw bericht ontvangen en nemen dit zo snel mogelijk in behandeling. Met vriendelijke groet, Gemeente Sint-Michi...
Beste afzender, In verband met mijn afwezigheid kan ik mijn mail niet lezen. Voor de volgende vragen kunt u contact opnemen met 1. BAG  [mailadre...
(Spoed)opvang vluchtelingen, statushouders en daklozen gemeente Helmond (2020/2021)
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Jeroen op .

In afwachting van een antwoord.

Geacht College, De laatste maanden is er sprake van een toestroom van (Afghaanse) vluchtelingen. Als gevolg neemt de druk op de bestaande voorziening...
Uw verificatiecode is 980679.
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Amsterdam aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

[1]Gemeente Amsterdam Geachte Wob-verzoeker, De Rekenkamer Amsterdam voert het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie uit. Daarbij onder...
Herstructurering Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan Ingrid van Rooij op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Werkt dit email adres? [1]Website Omroepbrabant Wim Heesterbeek​ Researchredacteur [2][mailadres] [3]06 - 51109811 Omroep Brabant   |   Science ...
Communicatie 'initiatiefnemers' mbt natuurpoort Hoessenbosch
Antwoord van Gemeente Oss aan Martijn Tonies op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt. Met vriendelijke groet, Gemeen...
Beste F Savelkouls,   Ik heb u op 14 september abusievelijk het verkeerde rapport doorgestuurd. In de bijlage het juiste rapport van Vermeulen Boo...
Dossier van aanvragen bouwvergunning langsteeg en alle correspondentie
Verzoek verzonden aan Gemeente Meierijstad door Marleen Teunis op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geachte Gemeente Meierijstad Wij willen graag ontvangen het volledige dossier van het traject bouwen gehandicapte huis aan de Langsteeg tussen 1c e...
Geachte heer/ mevrouw,   De indiener van het wob verzoek heeft per e-mail van 16 september 2021, deze ingetrokken.   Met vriendelijke groet,...
Wob-verzoek Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Beverwijk door Aambeek op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geacht College van B&W van de gemeente Beverwijk, Middels dit schrijven verzoek ik u op grond van de Wob om alle documenten welke ten grondslag ligge...