Bekijk en doorzoek de lijst met Wob-verzoeken (page 5)

  

Ongeveer 107 Wob-verzoeken gevonden

Geachte heer/ mevrouw   Op 28 februari is door Tim Staal via de wob-knop een verzoek ingediend met bovenvermeld kenmerk.   Het besluit met bet...
Geachte heer Staal, Bedankt voor uw vragen over ons prostitutiebeleid. In de bijlagen treft u de antwoorden aan. Als u nog meer vragen heeft, kunt u...
Geachte heer Staal,   Hierbij het antwoord van de gemeente Emmen op uw wob-verzoek inzake prostitutiebeleid en vergunningen:   De in de afgelo...
  Geachte heer Staal,   Naar aanleiding van uw informatieverzoek van 28 februari jl. sturen wij u hierbij de gevraagde informatie.   Wij ver...
Geachte heer Staal,   U heeft op 28 februari een WOB-verzoek bij de gemeente Hoorn ingediend. U verzoekt om gegevens over exploitatievergunningen...
Beste heer Staal, Hierbij informeer ik u dat het college bij besluit van 20 mei 2014 de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken heeft af...
Beste heer Staal, Bedankt voor uw mail. Deze heb ik doorgestuurd naar het domein Organisatie -team Juridische Zaken. Ik hoop u hiermee voldoende te he...