Bekijk en doorzoek de lijst met Wob-verzoeken

  

Ongeveer 10 Wob-verzoeken gevonden

Geachte heer Staal, U heeft op 28 februari 2020 per email een verzoek gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) ingediend. De gemeen...
Geachte heer Staal,   Naar aanleiding van verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur (Wob), meld ik u het volgende. De gemeente Haarlem hee...
Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet beantwoorden.     Geachte mevrouw/heer,   Wij hebben uw bericht in goe...
Geachte heer Staal, Hartelijk dank voor uw e-mail van 28 februari waarin u een WOB verzoek indient. Het college heeft besloten om de elektronische we...
Beste meneer Staal, Bedankt voor uw bericht. U vraagt om documenten op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).   Een Wob-verzoek dient u in...
Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt. Met vriendelijke groet, Gemeen...
Geachte lezer,   Hartelijk dank voor uw e-mail. We hebben uw bericht doorgestuurd naar de betreffende afdeling. U krijgt zo spoedig mogelijk ee...
Beste lezer, Uw mail aan [Gemeente Lelystad vraag e-mailadres] met onderwerp "Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Gemeentelijke vergunningen...
Geachte heer of mevrouw, Dank voor uw bericht. Op korte, feitelijke vragen ontvangt u (op werkdagen) binnen 24 uur antwoord. Als uw vraag behandeld mo...
Geachte heer, mevrouw,   Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.   Met vriendelijke groet, Gemeente Haarlemmer...