Bekijk en doorzoek de lijst met Wob-verzoeken

  

Ongeveer 300 Wob-verzoeken gevonden

Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Montfoort aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 285361.
Windmolen en zonneparken binnen de gemeentegrens
Antwoord van Gemeente Delft aan Maurice Lucas op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste heer Lucas,   In de bijlage een ondertekende brief.     Vriendelijke groet, Angelique Hulspas Projectsecretaris/secretariële onderst...
Afwijzen demonstratie 19 december 2020
Antwoord van Gemeente Hilversum aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Ooijen,   Naar aanleiding van onderstaande e-mail kan ik u als volgt berichten.   Ik stel vast dat u geen gehoor heeft gegeven...
Verkeerstellingen Buurtweg / Zijdeweg Wassenaar
Antwoord van Gemeente Wassenaar aan Eline op .

Afgewezen

Geachte Eline,   Op dinsdag 19 januari jl. stuurde ik u onderstaande e-mail naar aanleiding van de ontvangst per e-mail van uw als Wob-verzoek bed...
Geachte heer Siemers, U hebt ons via de website Wob-knop.nl een e-mail gezonden. Wij hebben (gezien het bijzondere e-mailadres: [1][Wob #419 e-mail]...
Geachte mevrouw Hamming,   Met deze mail stuur ik u het besluit buitenbehandelingstelling namens het college van burgemeester en wethouders van ge...
Geachte mevrouw Hamming,   Met deze mail stuur ik u het besluit buitenbehandelingstelling namens het college van burgemeester en wethouders van ge...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek aan Gemeente Brummen door Liset Hamming. Aantekening door Liset Hamming op .

Afgewezen

[Dit bericht ontving ik per mail dd 4/11/2020 van de gemeente Brummen] Geachte mevrouw Hamming, De ontvangst van uw wob-verzoek hebben wij op 11 ju...
Vergunning Coffeeshop
Antwoord van Gemeente Schiedam aan CSH Barbe op .

Afgewezen

Geachte mevrouw Barbe,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 12 november 2020.     Met vriendelijke groeten,   Team...
Vergunning uitbreiding schuur Vivaldistraat 8 Dongen
Antwoord van Gemeente Dongen aan Koos Wijmans op .

Informatie die niet beschikbaar is.

Geachte heer Wijmans,   Naar aanleiding van uw Wob-verzoek bericht ik u dat bij de gemeente Dongen geen verzoek om vergunning of andere stukken be...
Uw verificatiecode is 181756. Als u geen code aangevraagd heeft, dan kunt u dit bericht negeren.
Geachte mevrouw Hamming,   Ik verwijs u graag naar de brief in de bijlage.   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   Met vrie...
Geachte mevrouw, heer Van der Linden,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.     Met vriendelijke groete...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 4 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 10 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin w...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 3 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin wi...
Geachte heer Wortelboer,   Namens de heer J.J. de Vaal heeft u met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend om...
[1]Gemeente De Fryske Marren Beste mevrouw Hamming,   In de bijlage vindt u het besluit op uw Wob-verzoek betreffende de geheimhoudingsprocedure...
Download de bijlagen<https://veiligdelen.stichtsevecht.nl/f9623002-bf5c-42b5-99a4-02fb0f45ae98> Geldig tot: 12-10-2020 15:03:37 [https://aite2e.blob...
Geachte mevrouw Hamming,   Ons besluit op uw Wob-verzoek is als bijlage bij dit bericht gevoegd. Voor de inhoud van het besluit verwijzen wij naar...
Beste mevrouw Hamming, Uw aanvraag was niet compleet, daarom hebben we u op 12 juni 2020 gevraagd deze compleet te maken.  Omdat dit toot nu toe ni...
Geachte mevrouw Hamming,     Hierbij sturen wij u in de bijlage de volgende informatie nav uw eerdere WOB-verzoek inzake geheimhoudingsprocedu...
Zie bijlage.   Met vriendelijke groet, Turgay Celiker Stagiair JZ Gemeente Wijk bij Duurstede     [1][IMG]   Karel de Grotestraat 30 | Post...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u alsnog pagina 2 van het besluit op uw wob-verzoek. Per abuis is deze niet in de eerste scan meegenom...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u alsnog pagina 2 van het besluit op uw wob-verzoek. Per abuis is deze niet in de eerste scan meegenom...
Goedemorgen,   Hierbij ontvangt u bijgaande brief.   Met vriendelijke groeten, Gemeente Sluis 20.0012301 gemeentesLuis Uitgaande documente...