Bekijk en doorzoek de lijst met Wob-verzoeken

  

Ongeveer 300 Wob-verzoeken gevonden

Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Montfoort aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 837865.
Uw verificatiecode is 980679.
Verzoek tot openbaring gegevens perceel.
Antwoord van Gemeente Hengelo aan Chris Stuivenberg op .

Informatie die niet beschikbaar is.

      Geachte heer/mevrouw,   Hierbij ontvangt u een kopie van een vandaag verzonden brief.   Met vriendelijke groet,     IIT-FIB...
Geachte heer, mevrouw, Bijgaande informeren wij u over het niet openstaan voor de digitale weg voor het indienen van een Wob-verzoek. In de bijlage...
Motivatie van geheimhouding wijkraad.
Antwoord van Gemeente Oss aan M.H. van Balveren op .

Afgewezen

Geachte heer, mevrouw,   Bijgaande informeren wij u over het niet openstaan voor de digitale weg voor het indienen van een Wob-verzoek. In de bijl...
Geachte heer School,   Bijgaand het mailbericht dat wij gisteren u hebben gezonden, maar waarop wij van de doelserver nog geen bericht van ontvang...
Geachte mevrouw Van Haard,   Bijgaand treft u aan onze reactie op uw digitaal ingediende Wob-verzoek.     Met vriendelijke groet,   Elmy...
Waarom is dit verzoek afgewezen?
Beste Fase Adriaans, Onze afdeling Balie en Ontvangst houdt deze informatie niet bij. U kunt contact opnemen met het CBS www.cbs.nl Met vriendelijke...
Geachte heer/mevrouw Heinsbergen, Bijgaand doen wij u het besluit op uw Wob-verzoek van 15 mei 2021 toekomen. Met vriendelijke groet, Gemeente La...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Bloemendaal aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 292985. Als u geen code aangevraagd heeft, dan kunt u dit bericht negeren.
Windmolen en zonneparken binnen de gemeentegrens
Antwoord van Gemeente Delft aan Maurice Lucas op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste heer Lucas,   In de bijlage een ondertekende brief.     Vriendelijke groet, Angelique Hulspas Projectsecretaris/secretariële onderst...
Afwijzen demonstratie 19 december 2020
Antwoord van Gemeente Hilversum aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Ooijen,   Naar aanleiding van onderstaande e-mail kan ik u als volgt berichten.   Ik stel vast dat u geen gehoor heeft gegeven...
Verkeerstellingen Buurtweg / Zijdeweg Wassenaar
Antwoord van Gemeente Wassenaar aan Eline op .

Afgewezen

Geachte Eline,   Op dinsdag 19 januari jl. stuurde ik u onderstaande e-mail naar aanleiding van de ontvangst per e-mail van uw als Wob-verzoek bed...
Geachte heer Siemers, U hebt ons via de website Wob-knop.nl een e-mail gezonden. Wij hebben (gezien het bijzondere e-mailadres: [1][Wob #419 e-mail]...
Geachte mevrouw Hamming,   Met deze mail stuur ik u het besluit buitenbehandelingstelling namens het college van burgemeester en wethouders van ge...
Geachte mevrouw Hamming,   Met deze mail stuur ik u het besluit buitenbehandelingstelling namens het college van burgemeester en wethouders van ge...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek aan Gemeente Brummen door Liset Hamming. Aantekening door Liset Hamming op .

Afgewezen

[Dit bericht ontving ik per mail dd 4/11/2020 van de gemeente Brummen] Geachte mevrouw Hamming, De ontvangst van uw wob-verzoek hebben wij op 11 ju...
Vergunning Coffeeshop
Antwoord van Gemeente Schiedam aan CSH Barbe op .

Afgewezen

Geachte mevrouw Barbe,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 12 november 2020.     Met vriendelijke groeten,   Team...
Vergunning uitbreiding schuur Vivaldistraat 8 Dongen
Antwoord van Gemeente Dongen aan Koos Wijmans op .

Informatie die niet beschikbaar is.

Geachte heer Wijmans,   Naar aanleiding van uw Wob-verzoek bericht ik u dat bij de gemeente Dongen geen verzoek om vergunning of andere stukken be...
Geachte mevrouw Hamming,   Ik verwijs u graag naar de brief in de bijlage.   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   Met vrie...
Geachte mevrouw, heer Van der Linden,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.     Met vriendelijke groete...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 4 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 10 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin w...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 3 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin wi...
Geachte heer Wortelboer,   Namens de heer J.J. de Vaal heeft u met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend om...