Bekijk en doorzoek de lijst met Wob-verzoeken (page 2)

  

Ongeveer 250 Wob-verzoeken gevonden

Geachte mevrouw Hamming,     Hierbij sturen wij u in de bijlage de volgende informatie nav uw eerdere WOB-verzoek inzake geheimhoudingsprocedu...
Zie bijlage.   Met vriendelijke groet, Turgay Celiker Stagiair JZ Gemeente Wijk bij Duurstede     [1][IMG]   Karel de Grotestraat 30 | Post...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u alsnog pagina 2 van het besluit op uw wob-verzoek. Per abuis is deze niet in de eerste scan meegenom...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u alsnog pagina 2 van het besluit op uw wob-verzoek. Per abuis is deze niet in de eerste scan meegenom...
Goedemorgen,   Hierbij ontvangt u bijgaande brief.   Met vriendelijke groeten, Gemeente Sluis 20.0012301 gemeentesLuis Uitgaande documente...
Geachte mevrouw Hamming,   U heeft op dinsdag 2 juni 2020 via de mail een WOB-verzoek ingediend inzake geheimhouding. Op 3 juni 2020 heeft u hier...
Zie de bijlage. Met vriendelijke groet, gemeente Halderberge. L. Hamming [Wob #159 e-mail] Zaaknummer 73654 Behandeld door W.J.A.M. Wilde Onderw...
Geachte mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 2 juli jl., treft u bijgaand onze brief...
 Beste mevrouw Hamming,   Bijgevoegd treft u de buitengebruikstelling van uw ingediende WOB verzoek. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bi...
Geachte mevrouw Hamming,   In het kader van uw Wob-verzoek van 2 juni 2020 inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten vragen wij uw aand...
Dit bericht is bestemd voor L. Hamming   In de bijlage treft u de beslissing van de gemeente Boxtel aan op uw Wobverzoek. Het verzoek wordt niet...
Dit bericht is bestemd voor L. Hamming   In de bijlage treft u de beslissing aan van de gemeente Sint-Michielsgestel op uw Wob-verzoek. Het verz...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand stuur ik u het besluit van het college van b&w van Ermelo inzake uw Wob-verzoek van 2 juni 2020. Met vriendelijke...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand treft u het besluit van het college van b&w van Zeewolde aan inzake uw Wob-verzoek van 2 juni 2020. Met vriendelij...
Geachte mevrouw Hamming,   In de bijlage leest u hoe op uw Wob-verzoek is beslist.   Omdat een postadres ontbreekt, krijgt u deze brief per e-m...
  Geachte heer, mevrouw, In de bijlage treft u de afhandeling van uw informatieverzoek via de Wob-knop. Met vriendelijke groet, Gemeente Kogge...
Geachte heer/mevrouw, Op 2 juni jl. ontvingen wij uw verzoek om informatie met een beroep op de Wob over de geheimhouding van stukken. Wij hebben u...
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (h...
Geachte mevrouw Hamming, Naar aanleiding van het door u ingediende Wob-verzoek van 2 juni jongstleden, zenden wij u bijgaand besluit . Met vriendelij...
Geachte mevrouw Hamming, Wij volstaan met te verwijzen naar de brief in de bijlage. Gemeente Halderberge L. Hamming [Wob #387 e-mail] Zaaknummer...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgevoegd treft u een brief in het kader van uw Wob-verzoek.   Met vriendelijke groet, Vera van Lierop    ...
Geachte mevrouw Hamming, Zie bijgaande brief, Met vriendelijke groet,   G.J. (Greetje) Born-van den Berg, directiesecretaris   gemeente D...
Geachte heer Staal, Hierbij ontvangt een brief over uw Wob-verzoek. Met vriendelijke groeten, Willy Kloosterman gemeente Heerenveen Team JzI/commiss...
Geachte mevrouw Hamming, bijgevoegd het besluit op het door u ingediende Wob-verzoek. Met vriendelijke groet, medewerker Juridische Dienstverlenin...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u een Wob-verzoek ingediend inzake ‘geheimhoudingsprocedure en geheime documenten’.   Op 7 jul...